Read More

Converse Classic Low All White

Nhắc đến tên dòng sản phẩm này – giày Converse classic đã đủ để thấy được sự basic của nó. Và BST Chuck Taylor All Star Classic đã chứng tỏ được vị thế của những đôi giày chất lượng – đơn giản – giá cả phải chăng của mình khi nó lọt top những sản phẩm đáng sở hữu nhất mà ai cũng nên có một đôi

Read More

Converse Classic Low All Black

Nhắc đến tên dòng sản phẩm này – giày Converse classic đã đủ để thấy được sự basic của nó. Và BST Chuck Taylor All Star Classic đã chứng tỏ được vị thế của những đôi giày chất lượng – đơn giản – giá cả phải chăng của mình khi nó lọt top những sản phẩm đáng sở hữu nhất mà ai cũng nên có một đôi

Read More

Converse Classic High All White

Nhắc đến tên dòng sản phẩm này – giày Converse classic đã đủ để thấy được sự basic của nó. Và BST Chuck Taylor All Star Classic đã chứng tỏ được vị thế của những đôi giày chất lượng – đơn giản – giá cả phải chăng của mình khi nó lọt top những sản phẩm đáng sở hữu nhất mà ai cũng nên có một đôi

Read More

Converse Classic Đen Cao

Nhắc đến tên dòng sản phẩm này – giày Converse classic đã đủ để thấy được sự basic của nó. Và BST Chuck Taylor All Star Classic đã chứng tỏ được vị thế của những đôi giày chất lượng – đơn giản – giá cả phải chăng của mình khi nó lọt top những sản phẩm đáng sở hữu nhất mà ai cũng nên có một đôi